Deklaracja Zarządu OSP Marki w kwestii kandydowania jej członków w najbliższych Wyborach Samorządowych.

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że toczy się już kampania wyborcza, której finałem będą tegoroczne Wybory Samorządowe, przedstawiamy stanowisko Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach w kwestii kandydowania przez jej członków.

„Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach, respektując gwarantowane polską Konstytucją prawo każdego obywatela do swobodnego ubiegania się o mandat radnego, stwierdza co następuje:

Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Markach”, nie powołuje własnego komitetu wyborczego. Stowarzyszenie może udzielić poparcia członkom OSP kandydującym w wyborach samorządowych, przestrzegając poniższych zasad:

1. Każdy członek OSP może swobodnie realizować swoje bierne prawa wyborcze czyli skorzystać z możliwości kandydowania do Rady Miasta Marki w dowolnym, wybranym przez siebie komitecie wyborczym.

2. Zarząd OSP uznaje, że udział członków OSP – strażaków w wyborach powinien służyć promowaniu obywatelskiego zaangażowania w decydowanie o poziomie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i rozwój nowoczesnego ratownictwa.

3. Każdy członek OSP kandydujący w wyborach ma prawo powoływać się w kampanii wyborczej na fakt bycia aktywnym strażakiem-ratownikiem lub członkiem wspierającym. 

4. Na poparcie OSP w kampanii wyborczej mogą powoływać się tylko ci strażacy, którym takie poparcie zostanie udzielone.

5. O udzieleniu poparcia Stowarzyszenia w wyborach samorządowych decydować będzie ogólne zebranie członków Stowarzyszenia. Jako kryterium stosowane będzie dotychczasowe zaangażowanie w prace Stowarzyszenia oraz postawa moralna.

6. Członkowie OSP startujący w wyborach maja prawo posługiwać się materiałami promocyjnymi ukazującymi strażaków-ochotników w akcjach oraz używać swojego wizerunku w mundurze strażackim, zgodnie z regulaminem mundurowym obowiązującym w OSP.

Zarząd OSP w Markach wzywa swoich członków do przestrzegania uczciwości w kampanii wyborczej, kierowania się wiarygodnością i przestrzeganiem honoru strażaka-ochotnika.”

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 73, generowano: 0,559s)