Akcja Katolicka

Akcja Katolicka
05-270 Marki, al. Piłsudskiego 93
503 385 959, akcja@marki.net.pl

Szanując przeszłość
- patrzymy w przyszłość.

Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

„Dęby Pamięci” w Markach

„Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie.”

Jan Paweł II

„Katyń … ocalić od zapomnienia”

Marki, 29 marca 2009 roku, parafia Św. Izydora

W niedzielę, 13 kwietnia 2008 roku o godzinie 13.00 na Cmentarzu Poległych w Radzyminie został zainaugurowany Ogólnopolski Program Edukacyjny Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Ta ogólnopolska akcja posadzenia 21.473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej, czyli do roku 2010, została zainicjowana m.in. przez Burmistrza oraz Radę Miejską w Radzyminie, Proboszcza i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Radzyminie, Szkołę Podstawową nr 1 w Radzyminie oraz Stowarzyszenie Parafiada.

Patronat honorowy nad Programem objęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz ówczesny Biskup Warszawsko-Praski, Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Po Mszy Świętej sprawowanej przez Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w intencji zamordowanych Polaków w Katyniu, Charkowie, Twerze, Miednoje, Ostaszkowie i innych miejscach zbrodni na nieludzkiej ziemi odbyło się poświęcenie symbolicznej mogiły ofiar katyńskich oraz rozdanie szkołom, stowarzyszeniom, instytucjom „Dębów pamięci”.

Jeden „Dąb pamięci” – to jedno nazwisko oficera z listy katyńskiej.

Tego samego dnia, dwa z pośród kilkudziesięciu dębów, które poświęcił Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II, przed pięcioma laty, w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, zostały posadzone w Markach.

Jeden z nich, upamiętniający generała brygady Kazimierza Burczaka, syna Antoniego, urodzonego w 1895 roku, posadzony został na skwerze przy kościele parafii Św. Izydora.

Drugi posadzony dla uhonorowania generała brygady Augusta Biskupskiego, syna Wiktora, urodzonego w 1878 roku, rośnie przy kaplicy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, przy ul. Ząbkowskiej.

„Dęby pamięci” zostały przekazane przez marecką Akcję Katolicką.

Dzięki staraniom Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego, która aktywnie uczestniczy w realizacji Programu, zostały ustalone nazwiska żołnierzy i policjantów z listy katyńskiej, którzy urodzili się w Markach.

Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej urodzeni w Markach to:

  • kapitan Stanisław Edward Bardziński, syn Franciszka, ur. 25.02.1901 roku;
  • aspirant Policji Państwowej Wacław Górecki, syn Aleksandra, ur. 14.09.1903 roku;
  • podporucznik Julian Kozłowski, syn Adama, ur. 14.02.1908 roku;
  • aspirant Policji Państwowej Jan Stanisław Miciński, syn Stanisława, ur. 28.03. 1897 roku;
  • major Aleksander Tyszkiewicz, syn Stanisława, ur. 19.02.1900 roku.

W niedzielę, 29 marca 2009 roku o godzinie 12.00, w Markach, w kościele parafii
Św. Izydora, Uroczystą Mszą Świętą sprawowaną w intencji zamordowanych na Wschodzie mieszkańców Marek zostanie zainaugurowana w naszym mieście realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń … ocalić od zapomnienia”.

Organizatorami uroczystości są:
Ksiądz Prałat Zygmunt Wirkowski Proboszcz parafii Św. Izydora w Markach
Janusz Werczyński Burmistrz Miasta Marki
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Markach
Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego

Po Mszy Świętej prelekcję: „Na nieludzkiej ziemi” wygłosi i fotografie zaprezentuje Pan Aleksander Załęski – naoczny świadek i autor zdjęć z prowadzonych w Miednoje i Katyniu ekshumacji grobów oficerów polskich zamordowanych przez NKWD w kwietniu 1940 roku.

Następnie na skwerze przy kościele zostanie posadzony „Dąb Pamięci” dla uhonorowania pamięci majora Aleksandra Tyszkiewicza, zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu, w roku 1940.

„Dęby Pamięci” pozostałych żołnierzy zostaną posadzone w innych rejonach naszego miasta. Będą one przypominały i świadczyły o tym, by pamięć o Nich nigdy w Markach nie wygasła.

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Marek o pomoc w poszukiwaniu rodzin zamordowanych Markowian.

Marek Kroczek, Koordynator Lokalny Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

O programie

Ogólnopolski Program Edukacyjny Katyń… ocalić od zapomnienia skierowany jest do dzieci i młodzieży różnych grup wiekowych, wszystkich ludzi dobrej woli, szkół, instytucji i stowarzyszeń, którym bliskie jest znaczenie dekalogu w wymiarze uniwersalnym.

Za motto projektu organizatorzy przyjęli słowa Jana Pawła II:
Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie.

Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni katyńskiej, uczestnicząc z powagą w projekcie edukacyjnym ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa, Tweru, Charkowa.

Chcemy, aby pamięć o tej straszliwej zbrodni sprzed 69 lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu.

Chcemy zachować pamięć: – o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójco zamordowane strzałem w tył głowy;- o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów.

Tam na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość.
Jednym strzałem w tył głowy.

Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej pragniemy uświadamiać uczestnikom i realizatorom projektu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie.

Realizacja Programu integrować będzie środowiska szkolne, społeczności lokalne do wspólnych działań, rozwijając jednocześnie umiejętność twórczego myślenia i indywidualnej interpretacji zjawisk mających miejsce w dziejach naszego narodu i historii Europy.

Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności
do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu.

Docieranie do źródeł historycznych dających świadectwo zbrodni, a utrwalających pamięć o ofiarach-bohaterach wydatnie przyczyni się do przygotowania młodzieży do różnych ról w dorosłym życiu: kształtując postawy patriotyczne uczyć będzie zdolności postrzegania i kojarzenia, obudzi ciekawość poznawczą i żądzę poznawania świata w oparciu o właściwie dobrane przykłady.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 59, generowano: 0,572s)