Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Stefana Grota-Roweckiego

ul. Duża 3, 05-260 Marki
22 781-12-96

„Czwórka” w programie – Szkoła równych szans.

Wygraliśmy konkurs na projekt edukacyjny.
Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim to program Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich; przezwyciężanie barier (m.in. społecznych, ekonomicznych, kulturowych, związanych z niepełnosprawnością) w dostępie do wykształcenia, co wpływa na ich szanse na rynku pracy.

Anna Konopka

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 42, generowano: 0,521s)