Czas na Jedynkę

Nowa kadencja Rady Miasta otworzyła nowe możliwości przed Szkołą Podstawową Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego. Szkoła wreszcie ma szansę na gruntowną modernizację, a wszystko za sprawą determinacji radnych.

Wszystkie szkoły podstawowe w naszym mieście w większym lub mniejszym stopniu zmieniają się. W zdecydowanie najmniejszym stopniu przemianie uległa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, która od 1969 roku mieści się przy ulicy Okólnej 14. Szkoła w oczach wielu mieszkańców została zapomniana przez władze naszego miasta. Od wielu lat infrastruktura sportowa znajduje się w opłakanym stanie. Stojące kałuże na boisku, brak bieżni, nierówne i lepiące się boisko asfaltowe w wyniku wysokich temperatur to największe mankamenty. Tragiczny obraz dopełnia grzyb na ścianach w sali gimnastycznej oraz wysłużony parkiet, który nie nadaje się już do ponownego cyklinowania.

Pierwsze prace modernizacyjne na terenie szkoły będą miały miejsce już w wakacje. Przeprowadzony zostanie kompleksowy remont sali gimnastycznej. Prace remontowe będą związane z poprawą wentylacji, malowaniem ścian oraz montażem specjalnej wykładziny na istniejącym parkiecie. Ponadto przeprowadzone zostaną prace związane z melioracją terenu szkoły oraz osuszeniem murów i fundamentów, aby pozbyć się zagrzybienia.

Również w tym roku czeka nas budowa placu zabaw na miarę XXI wieku. Szkoła otrzymała środki w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” na budowę nowoczesnego placu zabaw na swoim terenie. Dotacja wyniesie prawie 70 tys. złotych i pokryje około połowy kosztów budowy placu zabaw. Brakujące środki przekazane zostaną z budżetu miasta. Rada Miasta na IX sesji, która odbyła się 26 maja br., przyjęła stosowną uchwałę przygotowaną przez burmistrza, która zabezpiecza środki na budowę placu zabaw na terenie szkoły przy ulicy Okólnej.

Natomiast w przyszłym roku czeka nas wielkie wyzwanie związane z Jedynką. Budowa kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz termomodernizacja budynku szkoły. Dzięki staraniom przewodniczącego Rady Miasta Marcina Piotrowskiego, miasto bierze udział w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. W przypadku pozytywnej weryfikacji naszego wniosku Marki otrzymają dotację oraz kredyt na preferencyjnych warunkach na termomodernizację szkół podstawowych i przedszkoli. Najważniejsze prace, na które czeka Jedynka to wymiana centralnego ogrzewania, poprawa wentylacji oraz ocieplenie budynku.

Paweł Pniewski, Arkadiusz Werelich
radni Miasta Marki

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 42, generowano: 0,524s)