Cele TPM i sposoby ich realizacji

W grudniu 2002 roku z inicjatywy mieszkańców naszego miasta powstało Stowarzyszenie o nazwie ?Towarzystwo Przyjaciół Marek?. Miastu od dawna brakowało instytucji, która mogłaby ułatwić realizację społecznikowskich działań mieszkańców. Mamy nadzieję, że inicjatywy podejmowane przez obywateli , którzy są emocjonalnie związani z Markami będą stanowiły siłę i potrzebę istnienia stowarzyszenia. Stowarzyszenie pragnie również przyłączać się i wspierać inne społeczne przedsięwzięcia w naszym mieście.

Za główny cel członkowie założyciele postawili sobie propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, aktywizację lokalnej społeczności, propagowanie kultury, inspirowanie różnych form działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania.

Towarzystwo Przyjaciół Marek pragnie realizować swoje cele poprzez:

 • Upowszechniania wiedzy i umiejętności obywatelskich społeczeństwa poprzez działalność w środowiskach lokalnych i w małych grupach społecznych
 • Podnoszenie i pogłębianie kultury życia społecznego
 • Integracja środowisk młodzieżowych
 • Upowszechnianie wiedzy o Markach
 • Krzewienie i twórcze rozwijanie tradycyjnych wartości społecznych
 • Podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych, które mają wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności
 • Rozwijanie świadomości i tożsamości lokalnej
 • Podejmowanie działalności wydawniczej i publicystycznej
 • Dbanie o rozwój gminy Marki
 • Organizowanie życia społecznego, kulturalnego, w szczególności organizowanie spotkań, prelekcji, warsztatów i konferencji będących płaszczyzną wymiany poglądów oraz upowszechnianie wiedzy i wartości, a także organizowanie dyskusji, sympozjów i innych form działalności mających na celu podnoszenie kultury życia społecznego
 • Kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa
 • Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu świąt i rocznic związanych z historią Marek i okolic
 • Wspieranie inicjatyw społecznych i obywatelskich
 • Inicjowanie i pobudzanie oraz popieranie działalności oświatowej i rozrywkowej
 • Współdziałanie z administracją publiczną i samorządem lokalnym, a także innymi instytucjami i osobami w celach statutowych

Wszystkich zainteresowanych aktywnym włączaniem się w działalność Towarzystwa serdecznie zapraszamy do współpracy

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 65, generowano: 0,566s)