Briggs kontra mieszkańcy Marek

W listopadzie 1884 roku, po rozpoczęciu pracy w fabryce Briggsów, wystąpili z protestem mieszkańcy Marek. Protest dotyczył odprowadzania wody odpadowej z fabryki do rzeki.

Z notatki prasowej nie wynika, czy spór ten rozstrzygał sąd czy też strony sporu załatwiły sprawę polubownie. Bardziej prawdopodobne wydaje się polubowne załatwienie sprawy.

Nie można też wykluczyć rozstrzygnięcia sporu na korzyść fabryki. Obie opcje są do przyjęcia.

Nic nie wiadomo o tym, aby firma odprowadziała wody odpadowe do Wisły. Gdyby tak było, to fakt położenia rur na takiej trasie nie pozostał by bez echa w ówczesnej prasie warszawskiej. Sprawa ciążących na rzece serwitutów także byłaby dość głośna.

Gdyby sprawę rozstrzygał sąd, to prawdopodobnie mielibyśmy do czynienia z pierwszą w dziejach Marek sprawą o ochronę środowiska.

Antoni Widomski
Pro Memoria

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 78, generowano: 0,582s)