Artedoo – Szkoła Odkrywców Talentów

Szanowni Państwo, informujemy, że przedszkole Artedoo otrzymało tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Nasza placówka, jako jedyna z Marek dołaczyła do wąskiego grona raptem 2 przedszkoli z terenu powiatu wołomińskiego, które realizując swoje autorskie programy wykraczające poza podstawę programową wspierają aktywnie dzieci przejawiające różnego rodzaju uzdolnienia.
ORE to instytucja powołana przy Ministrze Edukacji Narodowej której celem jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji, zaś celem strategicznym projektu „Szkoła Odkrywców Talentów” jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym oraz właściwe identyfikowanie uzdolnień i tworzenie odpowiednich warunków do ich kształtowania.
Dlatego też na stronie internetowej ORE stworzono ogólnopolskie mapy szkolnych i pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów, promujących instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży. Działanie to ułatwia wymianę dobrych praktyk między wszystkimi placówkami wyróżnionymi tytułem, pomoże również w dotarciu do nich zainteresowanym uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Tytuł Szkoly Odkrywców Talentów dotychczas otrzymało z województwa mazowieckiego 261 placówek oswiatowych zaś z powiatu wołomińskiego 10.
Więcej do przeczytania o projekcie oraz mapy na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.ORE.edu.pl/odkrywamytalenty

Zapraszamy również na www.artedoo.pl

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 61, generowano: 0,561s)