PO w Markach

Koło Platformy Obywatelskiej RP
w Markach

kontakt@marki-platforma.org
511 077 631

Aleja Zasłużonych dla Marek – wniosek

Wniosek w sprawie Alei Zasłużonych dla Marek

Od dłuższego czasu mówiło się o rewitalizacji parku miejskiego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szczęśliwie stało się, że w 2014 roku rozpoczęto prace związane z opracowaniem projektu, a następnie poczyniono kroki mające na celu gruntowną przebudowę oświetlenia na terenie parku. Cieszę się, że jeszcze jako radny Miasta Marki mogłem w jakimś stopniu przyczynić się do tej inwestycji wskazując źródło jej finansowania. Tyle słowem wstępu.

W związku z faktem, że park miejski jest miejscem ogólnodostępnym, znajdującym się w centralnym punkcie miasta, zwracam się do Pana Burmistrza z wnioskiem wygospodarowania części parku, która będzie służyła upamiętnianiu, czy uhonorowywaniu mieszkańców Marek szczególnie zasłużonych dla lokalnej społeczności.

Mam tu na myśli „Aleję Zasłużonych dla Marek” z wykorzystaniem nowo posadzonych drzew – naturalnych pomników przyrody, jak np. dęby, czy buki, które z uwagi na swą długowieczność i piękno byłyby miejscami pamięci nieingerującymi w strukturę parku.

Zaznaczam, że przytoczony przykład jest jednym z tych, który można wykorzystać dla realizacji wspomnianego celu. Najważniejsze jest to, aby powstało w parku miejsce, które będzie służyło uhonorowywaniu osób wybitnych. Miejsce, które będzie skupiało wszystkie te osoby w jednym punkcie miasta, które będzie ponadczasowym dowodem pamięci społeczeństwa o zasługach i dokonaniach tych osób.

Zależy mi na tym, aby wspomniane miejsce było jednocześnie częścią parku i w żaden sposób nie kolidowało z jego charakterem. W nawiązaniu do tego pisma, w przekonaniu, że Pan Burmistrz przychyli się do złożonego przeze mnie wniosku i podejmie odpowiednie kroki, celem realizacji przedstawionej propozycji – zwracam się z wnioskiem o uhonorowanie w pierwszej kolejności dr n. med. Sergiusza Hornowskiego.

Wniosek popiera również Pan Antoni Widomski ?marecki społecznik, znawca i promotor historii, który w swych publikacjach wielokrotnie przytaczał niewątpliwe zasługi dr Hornowskiego. To właśnie Pan Widomski sporządził uzasadnienie do wniosku (załącznik), które w pełni oddaje jego zasadność, a jednocześnie w sposób szczegółowy przedstawia postać dr Hornowskiego.

 

 

 

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 71, generowano: 0,611s)