Akcja Katolicka

Akcja Katolicka
05-270 Marki, al. Piłsudskiego 93
503 385 959, akcja@marki.net.pl

Szanując przeszłość
- patrzymy w przyszłość.

Akcja Katolicka w Markach – historia i dzień dzisiejszy

Historia
Historia Akcji Katolickiej w Polsce sięga początku lat 30. XX wieku, kiedy to w czerwcu 1930 roku Episkopat podjął uchwałę o powołaniu Akcji Katolickiej. Na Święto Patronalne Akcji Katolickiej wyznaczono Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

W parafii Św. Izydora w Markach Akcja Katolicka została powołana już w 1931 roku przez ks. proboszcza Teodora Jesionowskiego. W ramach Stowarzyszenia stworzył on prawie 20 prężnie działających organizacji, aż do wybuchu II wojny światowej. Akcja Katolicka w Markach skupiała wokół siebie ok. 800 osób. Jej działaniami kierowała elita intelektualna i społeczna Marek. Niezwykle – jak na owe czasy – rozwinięte życie społeczno-kulturalne zogniskowane było wokół mareckiej świątyni. Wybudowany w ciągu zaledwie dwu lat Dom Katolicki, służący mieszkańcom do dziś, stanowił centrum wielorakich działań Stowarzyszenia.

Ludzie zrzeszeni w Akcji Katolickiej w swoim życiu kierowali się zasadą: Każdy członek Stowarzyszenia powinien pamiętać o przynależności organizacyjnej i obowiązkach, jakie na siebie wziął. Każde słowo, ruch i czyn winny znamionować człowieka wiary, dobrego Polaka – Katolika i prawdziwego apostoła Chrystusa Króla.

Większość żołnierzy Armii Krajowej z terenu Marek, piastujących stanowiska średniego szczebla dowodzenia wywodziła się właśnie z Akcji Katolickiej.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej dzisiaj
Akcja Katolicka odrodziła się w Polsce w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego stulecia, w odpowiedzi na troskę Ojca Świętego Jana Pawła II, wynikającą z braku w naszym kraju a sprawdzonych w okresie międzywojennym form apostolstwa świeckich, w których Papież uczestniczył i czerpał duchowe doświadczenia w latach swojej młodości /Jan Paweł II, Dar i Tajemnica/, do dziś pozostając gorącym orędownikiem tych ruchów. (Akcja Katolicka w Trzeciej Rzeczpospolitej)

16 marca 1997 roku, po ponad rocznych staraniach grupy inicjatywnej, powstał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) przy parafii p.w. Św. Izydora w Markach. Rok późnej, po 59 latach przerwy, wznowiliśmy wydawanie WIADOMOŚCI PARAFIALNYCH, nawiązując do chlubnych tradycji naszych poprzedników.

Akcja Katolicka – szanując przeszłość – patrzy w przyszłość. To, co robimy jako członkowie AK ma zasadniczy cel: pogłębienie wiary, realizując na co dzień hasło: Żyć wiarą – wierzyć życiem. Na spotkaniach, w bezpośrednim kontakcie z duszpasterzem (asystentem kościelnym POAK), w świetle jego wiedzy i wiary, w ukierunkowanych rozważaniach, dochodzimy – stopniowo – do zrozumienia obecnego stanu naszej wiary, a więc i stanu naszego życia.

Członkowie Stowarzyszenia wierzą, że włączając się w zadania katolików świeckich wykorzystują szansę budowania wspólnoty parafialnej oraz budzenia się inicjatyw wśród ludzi. Z nadzieją myślą o przyszłości i chcą sami tworzyć tę wspólnotę – utożsamiać się z nią.

Jako członkowie Akcji Katolickiej parafii Św. Izydora – którą tworzą mieszkańcy obu parafii – podejmując określone inicjatywy (również za pośrednictwem WIADOMOŚCI) chcemy tworzyć pomost łączący obie wspólnoty. Jednak jest nas w parafiach wciąż za mało, aby w niedługim czasie stworzyć przestrzeń, w której wszyscy znaleźliby miejsce dla siebie, mogli wzrastać w świecie angażującym w dobro.

Specyfikę i charakter naszych działań przedstawiamy w rocznych sprawozdaniach POAK.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 55, generowano: 0,531s)