Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga

Stowarzyszenie
Marki-Pustelnik-Struga
ul. Ząbkowska 64, 05-270 Marki

22 781 23 08,
501 550 416
tpaciorek@wp.pl

75. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Oddajmy cześć mareckim bohaterom.

Składamy hołd żołnierzowi, uczestnikowi bitwy o Monte Cassino – Marianowi Wiśniewskiemu, który spoczywa na cmentarzu parafii pw. Św. Izydora-Oracza w Markach 

W dniu 18 maja obchodzimy 75 rocznicę zwycięstwa żołnierzy 2 korpusu polskiego, którzy w krwawych bojach zatknęli biało czerwony sztandar na gruzach klasztoru na Monte Cassino, otwierając w ten sposób wojskom alianckim drogę na Rzym.

Jednym z żołnierzy, którzy brali udział w tej bitwie był mieszkaniec Marek Marian Wiśniewski (1919-1992).

Spotykamy się na mareckiej nekropolii w dniu 18 maja o godz. 12.00 przy grobie rodzinnym zmarłego. Planowany jest udział kilku motocyklistów, którzy złożą kwiaty i zapalą znicze na grobie żołnierza 2 korpusu polskiego.

NOTKA BIOGRAFICZNA

Marian Wiśniewski  (1919 – 1992)

syn Błażeja i Feliksy (z domu Sieradzka), ur. 15.08.1919 r. w Markach.

W 1934 r. ukończył szkołę podstawową w Markach i rozpoczął jako czeladnik naukę rzemiosła szewskiego.

W chwili wybuchu II Wojny Św. Marian miał 20 lat i pomagał rodzinie trudniąc się min. tzw. szmuglem, który polegał na wyjazdach do wiosek leżących kilkadziesiąt kilometrów i więcej od Marek i zaopatrywaniu się u miejscowych rolników w towary rolnicze, które odsprzedawał w Warszawie.

W czasie jednej z takich wypraw w dniu 7 stycznia 1940 r., której celem było też odnalezienie siostry, za przekroczenie tzw. granicy z ZSRR (po 17 września 1939 r.) w Łapach aresztowany przez NKWD i przewieziony do Białegostoku.  Po krótkim przesłuchaniu i śledztwie odtransportowany i osadzony w twierdzy brzeskiej. Następnie osądzony (podejrzewany o szpiegostwo) i skierowany do jednego z sowieckich łagrów w okolicach Archangielska.

Marian Wiśniewski brał udział w całym szlaku bojowym 2 korpusu polskiego uczestnicząc min. w walkach o zdobycie Monte Cassino, Loreto, Ankony i  który zakończył się zdobyciem Bolonii w dniu 21 kwietnia 1945 r.

Za udział w kampanii włoskiej został odznaczony jednym z najcenniejszych orderów w 2 Korpusie – „Stal Italii” oraz rozkazem dowództwa 2 Korpusu z dnia 2 marca 1945 r. odznaczony „Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino”.

Warto zaznaczyć, że w trakcie kampanii włoskiej dane było strzelcowi Wiśniewskiemu poznać samego Melchiora Wańkowicza, który był korespondentem wojennym 2 korpusu. Ciekawostką jest również fakt bezpośredniego uczestniczenia Mariana w zabawach  i nauce niektórych zachowań słynnego niedźwiedzia „Wojtka”. W domu rodzinnym do swoich synów często powtarzał: niedźwiedzia Wojtka wychowałem, to i ciebie wychowam.

Rozbudowana notka biograficzna opisująca życie i dokonania Mariana Wiśniewskiego min. jego aresztowanie przez NKWD, pobyt w sowieckich łagrach, dostanie się do formującego się wojska Polskiego w ZSRR oraz szlak bojowy 2 korpusy polskiego dowodzonego przez gen . Władysława Andersa znajdą Państwo w II Tomie Rocznika Mareckiego, który ukaże się już na początku czerwca br.

Cześć Jego Pamięci.

Galeria

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 75, generowano: 0,571s)