MSG

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

ul. Przyleśna 17
05-270 Marki
biuro@msg.net.pl

27.01. Pierwsze Mareckie Spotkanie Biznesowe. Partner spotkania – Piotr i Paweł Marki.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden z filarów strategii sieci supermarketów Piotr i Paweł. Firma aktywnie wspiera projekty edukacyjne, społeczne, akcje charytatywne, wydarzenia sportowe i kulturalne. Bycie odpowiedzialnym dla sieci oznacza spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych w kontaktach z partnerami biznesowymi, a także inwestycje w ochronę środowiska. Sieć angażuje się w projekty o zasięgu ogólnopolskim, takie jak np. walkę z problemem niedożywienia poprzez regularne uczestnictwo w Zbiórce Żywności Federacji Banków Żywności bądź Caritas, ale pamięta także o środowisku lokalnym. Propaguje ruch i zdrowie. Stworzyła pracowniczą drużynę biegaczy Markę Formy, bo w zdrowym ciele zdrowy duch, zaś z myślą o przyszłości dzieci – Fundację Piotr i Paweł „Radość Dzieciom”, która wspiera młode osoby szczególnie uzdolnione, chore bądź potrzebujące. Piotr i Paweł jest również Partnerem Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, angażującym się w lokalne projekty społeczne Marek.

Piotr i Paweł

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 200A,

05-260 Marki

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 53, generowano: 0,537s)